معرفی باشگاه

 

اهمیت امر پژوهش بر همگان نمایان می باشد . پژوهش بیانگر نوعی حلقه ارتباطی بین تجربه و کار و در همان حال علم عمل افراد می باشد. باشگاه پژوهشگران جوان افتخار دارد که از سال 1377 تا کنون توانسته است با جذب نخبگان و پژوهشگران به فعالیت بپردازد و بتواند با ارائه تسهیلاتی همچون برگزاری کارگاههای روش شناسی تحقیق،اعطای تخفیف شهریه، پرداخت هزینه یک دوره آموزشی و ... به اعضا ، ارتقا و پیشرفت آنان را در زمینه های علمی - پژوهشی فراهم نماید.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج                       

 مهندس حسن ملاجان ، مربی ، کارشناس ارشد برق الکترونیک ، عضو هیات علمی دانشکده مکاترونیک  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

آدرس سایت جدید باشگاه پژوهشگران :  WWW.BPJ.IAU.IR

پست الکترونیکی شخصی :  hm.mollajan@kiau.ac.ir

پست الکترونیکی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد کرج :     BPJ.KARAJ@GMAIL.COM

 شروع فعالیت ایشان به عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان البرز از بهمن ماه 1397 می باشد.

رزومه آکادمیک